Skupina inženýrských analýz

  • je jednou ze skupin Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví NETME Centra,
  • je složena z pracovníků Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně,
  • zaměřuje se na výpočtovou a konzultační činnost s ohledem na posouzení spolehlivosti a případné optimalizace strojních konstrukcí dle požadavků zákazníka.

Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví

Podstatou činnosti je účinné propojení řady různých oborů, z nichž nejdůležitějšími jsou výpočtové simulace mechaniky kontinua, lomová mechanika, tribologie a technická diagnostika. Divize disponuje vnitřně nebo zprostředkovaně relevantními kompetencemi pro podporu vývoje nových produktů a to ve všech jeho fázích: od záměru a sběru informací přes koncepční studie a konstrukční řešení až k výrobě prototypů a jejich testování. Vědecké a výzkumné aktivity jsou orientovány zejména na využití univerzálních technologií počítačového navrhování a numerické simulace (Virtual Prototyping a Virtual Testing) a reálného testování při vývoji nových produktů. Hlavní aktivity se dotýkají téměř všech oblastí správy životního cyklu výrobku v produkční sféře a zahrnují vývoj a konstrukci, inženýrské analýzy, výrobu prototypů, optickou diagnostiku a digitalizaci a testování strojních soustav a materiálů.

NETME Centre je koncipováno jako regionální výzkumné a vývojové centrum, založené na kvalitní vědecké a výzkumné základně Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

 
Tyto stránky jsou součástí projektu
Kooperační síť pro strojní inženýrství CZ.1.07/2.4.00/12.0030