Projekty:

 • CZ.1.07/2.2.00/07.0406, Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství, 2009-2012
 • CZ.1.07.2.4.00.12.0030, Kooperační síť pro strojní inženýrství, 2009-2012
 • FRVŠ 2633/2008/Ab Vybudování učebny pro výuku počítačově orientovaných předmětů mechaniky, 2008
 • FRVŠ 974/2009/Aa Výuková laboratoř dynamiky mechatronických soustav, 2009
 • FRVŠ 1086/2010/Aa Modernizace laboratoře experimentální mechaniky, 2010
 • GA101/06/0914, Numerické modelování velkých elasto-plastických deformací a aplikace v procesech tváření kovů, 2006-2008
 • GA101/09/1630, Numerické řešení stacionárních a nestacionárních problémů dispersního šíření vln v mechanických systémech na různých úrovních, 2009-2013
 • MPO ČR č. FR-TI1/185, Přemístitelné nůžky na šrot, 2009-2011
 • MPO ČR č. FR-TI1/264, Vývoj a zhotovení kovářského kolejového manipulátoru, 2011-2012
 • MPO ČR č. FR-TI1/385, Válečková rovnačka tyčí a trubek, 2009-2012
 • MPO ČR č. FR-TI2/659, Nový dveřní systém dopravních prostředků pro hromadnou přepravu osob, 2010-2012
 • MPO ČR č. FR-TI3/441, Vývoj klikového střihacího lisu s novým pohonem, 2011-2012
 • TA04020806, Výběr a implementace postupů pro vyhodnocení nízko-cyklové únavy vnitřní vestavby jaderných zařízení se zahrnutím víceosé napjatosti, 2014-2017

Hospodářská činnost:

2008
 • IN-EKO TEAM s.r.o., Posouzení vzniku porušení v místě spojení hřídelů
 • GCE, s.r.o., MODAL ANALYSIS OF SET INTEGRA AV VALVE 1850 PSI 314 UNF AND CYLINDER, SERVICE PRESSURE 1850 PSI, WATER CAPACITY 2.3L
 • HYDROSYSTEM project a.s., Metalografický a mikrofraktografický rozbor trhliny v hydraulickém válci
 • ŽĎAS, a.s., Analýza a optimalizace nůžek na šrot
2009
 • Wera-Werk s.r.o., Analýza příčin lomu závitové části
 • Elkosi spol. s.r.o., Deformačně analýza lůžka
 • FRENCKEN, Reduce valve – strength analysis of specific parts (springs, membrane)
2010
 • STAVECO MORAVIA s.r.o., Deformačně-napěťová analýza zásobníku chladící vody Tebodin
 • LEAR Corporation Czech, Deformačně-napěťová analýza západky
 • MND servisní a.s., Deformačně-napěťová analýza věže vrtní soupravy DIR 806 s vrtnou soupravou TOP DRIVE
 • Eden s r. o., Návrh metodiky zkoušení konzoly regálu
2011
 • Technistone, a.s., Deformačně-napěťová analýza uchycení lišt k beranu
 • IN-EKO TEAM s.r.o., Posouzení MS únavového porušení svarů bubnu filtru 15-BMF-30
 • PIVOT a.s., Deformačně-napěťová analýza svarových spojů držáku pily
 • Technistone, a.s., Posouzení rozšíření pater polymerační pece lisovací linky č. 1 pro výrobu konglomerovaného kamene v Technistone, a.s.
 • Nautor, s.r.o., Deformačně-napěťová analýza lodního kýlu
 • ABB s.r.o., Mechanické testy U senzorů + návrh přípravku
2012
 • ABB s.r.o., Měření mechanických vlastností
 • ITAB Shop Concept CZ, a.s., Návrh police regálu
 • ABB s.r.o., Měření pevností lepených spojů
 • Edwards s.r.o., Experimentální a výpočtová analýza deformací v místě ložisek vakuové pumpy
 • PIVOT a.s., Deformačně-napěťová analýza Vha-Pi603W
 • ABB s.r.o., Zpevnění zadní stěny rozváděčové skříně
 • ABB s.r.o., Optimalizace AI rámu BDG transformátoru
 • ABB s.r.o., Dynamická analýza dveří rozvaděčové skříně
2013
 • Siemens Electric Machines Drásov s.r.o., Podpora a zajištění bezporuchového provozu svařovaných konstrukcí elektromotoru pro zahraniční export
 • ABB s.r.o., Dynamická analýza rozváděčové skříně
2014
 • Technistone, a.s., Návrh rozšíření beranu lisu
 • Marston s.r.o., Vývoj a výpočtová analýza vlastností zvedací plošiny BS
 • Energovýzkum s.r.o., Výzkum odezvy kritických uzlů parogenerátoru pro rychlé množivé reaktory na nestandardní stavy
 • ABB s.r.o., Deformačně-napěťová analýza konstrukce rozvaděče 63 kA
 
Tyto stránky jsou součástí projektu
Kooperační síť pro strojní inženýrství CZ.1.07/2.4.00/12.0030