Nabízené služby:

Skupina inženýrských analýz se zaměřuje na výpočtovou a konzultační činnost s ohledem na posouzení spolehlivosti a případné optimalizace strojních konstrukcí dle požadavků zákazníka. Externím zájemcům může nabídnout následující služby:

  • výpočtovou analýzu napětí a deformací, posouzení bezpečnosti a spolehlivosti a to deterministickými i pravděpodobnostními přístupy,
  • optimalizaci konstrukcí,
  • posouzení zbytkové životnosti součástí s vadami,
  • numerickou simulaci vybraných technologických operací,
  • analýzu dynamiky rotorových soustav,
  • výpočtovou analýzu hluku, vibrací a modálních vlastností strojních konstrukcí,
  • experimentální analýzu napětí s využitím odporové tenzometrie při statickém a dynamickém zatížení strojních dílů a soustav,
  • měření deformací optickou metodou,
  • experimentální zjišťování zbytkové napjatosti polodestruktivní metodou vrtání otvoru a nedestruktivní metodou Barkhausenova šumu.
 
Tyto stránky jsou součástí projektu
Kooperační síť pro strojní inženýrství CZ.1.07/2.4.00/12.0030