Věda a výzkum:  • konstitutivní modely a mezní stavy pro speciální typy materiálů (částicové a vláknové kompozity, elastomery, lamináty),
  • pevnostní návrh a optimalizace složených nádob pro extrémní tlaky,
  • numerická simulace vybraných technologických operací,
  • dvouparametrová lomová mechanika,
  • měření zbytkové napjatosti,
  • dynamika rotorových soustav,
  • hluk a vibrace,
  • modelování dynamických vlastností interaktivních dynamických soustav,
  • výzkum a vývoj mechatronických systémů,
  • biomechanika kosterně-svalové, srdečně-cévní a sluchové soustavy člověka.
 
Tyto stránky jsou součástí projektu
Kooperační síť pro strojní inženýrství CZ.1.07/2.4.00/12.0030